Domov
 


Samostojni računovodja (m/ž)
 • Opis delovnega mesta:


  - evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS,
  - ...
  več...
   

Nepovratna sredstva

 

Za vas poiščemo najugodnejšo finančno pomoč!

Zavedamo se, da je vsak poslovni začetek težak. Dobra ideja in močna volja pogosto nista dovolj. Skupaj z našimi svetovalci lahko poiščemo finančno pomoč v obliki nepovratnih oziroma ugodnih povratnih sredstev.

Različne inštitucije, tako na lokalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni razpisujejo nepovratna sredstva za različne namene, prav tako tudi ugodna povratna sredstva - subvencioniranje obrestnih mer in garancije za posojila. Posamezne vrste inštitucij imajo različna pričakovanja in kriterije, na podlagi katerih odobrijo prejete vloge. Strokovno pripravljena prijava s pravimi prilogami lahko v podjetje prinese dodaten vir pritoka denarja.

Naj vam pomagamo in za vas opravimo:

 • svetovanje pri ustreznosti vrste vira financiranja za posamezen projekt,
 • svetovanje pri primernosti podjetja za prijavo na posamezni razpis,
 • oceno možnosti uspeha pridobitve razpisa ali ugodnega kredita z garancijami,
 • razvoj ideje v projekt, ki je primeren za pridobitev nepovratnih sredstev,
 • spremljanje aktualnih razpisov tako doma kot v tujini,
 • inovativne idejne koncepte za prijavo na razpise,
 • svetovanje pri oblikovanju in zasnovi projektov, ki bodo primerni za pridobitev sredstev,
 • oblikovanje partnerskih skupin doma in v tujini, ki so običajno nujni za pridobitev sredstev,
 • profesionalno pripravo razpisne dokumentacije,
 • celotno podporo pri izvajanju projekta in projektnem vodenju ter pomoč pri administraciji,
 • poročanje pogodbenim in drugim ustreznim organom,
 • pomoč in svetovanje pri vzpostavitvi in izvajanju projektnega sistema,
 • izdelavo poslovnih načrtov, investicijskih načrtov ter druge dokumentacije in
 • sprotno poročanje o napredku in rezultatih skupnega sodelovanja.