Domov
 


O podjetju

O podjetju  -  Kdo smo  -  Pogosta vprašanja  -  Naše reference


Delujemo na vseh pomembnih področjih delovanja in odločanja v podjetju!

Gospodarska kriza in z njo povezana svetovna recesija, ki je prizadela domala vse gospodarske subjekte s tem pa tudi posameznika kot delavca in človeka z individualnimi potrebami, je poleg težav prinesla tudi jasno sporočilo, da živimo v izredno negotovih razmerah. Negotovo okolje pa od velikih, srednjih, malih in mikro podjetij ter podjetnikov posameznikov zahteva hitro, predvsem pa dobro in pravilno odločanje. Takšno odločanje pa je možno le, če poslovodstvo razpolaga z ustreznimi informacijami.

Računovodske informacije so pomemben del celotnih informacij, ki jih vsak dober gospodar potrebuje za svoje odločanje. Časi, ko je v podjetju veljalo dejstvo, da je naloga računovodstva samo v poročanju zunanjim uporabnikom, je že davno mimo. Osnovna naloga računovodstva je, da zagotavlja informacije, ki olajšajo odločanje na vseh nivojih v podjetju. Oblikovanje računovodskih informacij za notranje potrebe je pogosto zelo zapleteno opravilo, saj zahteva široko znanje računovodij, ne le o samih vrstah računovodskih informacij, temveč tudi o samem poslovnem problemu, ki se rešuje. V podjetju enostavno ne obstaja dovolj informacijske podlage za njihovo oblikovanje.

Podjetje KER FIN d.o.o. vam pri tem lahko pomaga. Poleg splošnih računovodskih storitev vam ponuja možnost sodelovanja na vseh nivojih delovanja in odločanja v podjetju:

Finančnem
Pomagamo vam pri iskanju ustreznih finančnih sredstev za premostitev likvidnostnih težav, pri iskanju ustreznega vira financiranja za vaše projekte, za nakupe investicijske opreme tako na državni ravni kot tudi iz naslova programov Evropske unije:

  • pomoč pri izbiri razpisa za nepovratna sredstva,
  • pomoč pri idejni zasnovi projekta,
  • pripravi dokumentacije za razpis in
  • pomoč pri iskanju kreditov…

Organizacijskem
Zavedamo se, da je vsak poslovni proces unikaten, sestavljen iz kosov sestavljanke, ki na prvi pogled niso vidni. Prav zato se našim strankam posvetimo individualno in skozi razgovor spoznamo njihove želje, potrebe ter njihove kratko- in daljnoročne cilje.

Izobraževalnem

Kadrovskem
Kadrovske in ostale splošne storitve:

  • priprava aktov o sistematizaciji delovnih mest,
  • priprava pravilnikov o varovanju osebnih podatkov in
  • s pomočjo uglednih zunanjih strokovnjakov poskrbimo za pripravo Izjave o varnosti z oceno tveganja.

Računovodskem področju