Domov
 


Pogosta vprašanja

O podjetju  -  Kdo smo  -  Pogosta vprašanja  -  Naše reference

Pripravili smo vam odgovore na najbolj pogosta vprašanja naših strank

Že imam računovodstvo in utečeno bančno poslovanje, kje potrebujem še vas?
Nekatera računovodstva imajo ozadje, znanje in sposobnosti, da se spopadejo z vprašanji o strategiji in poslovnih načrtih, ampak še več je takih, ki tega ne ponujajo. Poleg tega vam nudimo objektiven, strokoven pogled na priporočljivost širjenja podjetja ali pridobitev dodatnega posojila preden se za to odločite.

Kako poteka sodelovanje?
Vsa svetovanja začnemo s pogovorom s stranko, kjer spoznamo vaše podjetje, vaše uspehe in vaše težave ter predvsem veliko sprašujemo. Po tem lahko nadaljujemo z našo ponudbo, kjer navedemo področja s katerimi se želimo spopasti in predlagamo prednosti za vaše podjetje.

S kakšnimi projekti se ponavadi ukvarjate?
Ukvarjamo se z izdelavo investicijskih načrtov za različne investicije, pomagamo pri kalkulacijah, pomagamo oceniti ali je investicija smiselna ali ne. Izdelujemo poslovne načrte za različne razpise, banke, … Samostojno izdelamo ali sodelujemo s strankami pri izdelavi projektov za pridobitev nepovratnih ali ugodnih povratnih sredstev.

Zanimam se za nepovratna sredstva, kako najdem pravi razpis?
Informacije o razpisih za nepovratna sredstva, namenjena vaši dejavnosti, boste težko našli na enem mestu. Imate dve možnosti. Prva je redno spremljanje evropskega in slovenskega uradnega lista, kjer objavljajo vse razpise. Druga možnost pa je, da spremljanje in obveščanje o projektih zaupate nam.

Kakšni projekti prepričajo?
Vaš projekt mora nujno upoštevati smernice in politike EU. Najbolj uspešni so sicer projekti s področja kmetijstva in turizma. EU prepričajo inovativni in dobro pripravljeni projekti. Zaigrati je treba tudi na socialno, ekonomsko in okoljevarstveno struno. V povprečju je pri črpanju evropskega denarja na razpisih uspešnih od 10 do 30 odstotkov vseh prijav. Domači razpisi pa so običajno naravnani zelo ciljno.

Koliko časa potrebujem, da pripravim dokumentacijo?
Priprave na razpis je najbolje začeti že nekaj mesecev prej, saj po izidu razpisa časa ni veliko. Izkoristimo tudi čakanje na rezultate razpisa in si zapisujmo projektne ideje ter jih pozneje samo prilagodimo vsebini razpisa. Po naših izkušnjah se podjetjem na razpise EU splača prijaviti več, od tri do pet projektov, zanje najti ustrezne partnerje in primerne razpise. Možnosti za uspeh je tako več.

Projekte pripravljajmo za zalogo
Projekte za EU pripravljajte za zalogo. To pomeni "konzerviranje" projektnih zamisli ob nastanku ideje, ne šele ob objavi razpisa. To pomeni, da z orodji za identifikacijo projektne ideje - namena, ciljev, aktivnosti, časovnega in finančnega okvirja, primernih partnerjev - skiciramo projekt. S tem pridobimo veliko časa za konkretiziranje projektne prijave in prilagoditev razpisnim pogojem ob objavi razpisa. Nepisano pravilo je, da so v srži vsi projekti - velja za Evropsko unijo- podobni.

Oddajmo sistematično dokumentacijo
Večino podjetij odbijajo zapleteni in birokratski postopki pri prijavi in sestavljanju dokumentacije. A ni tako hudo. Treba je samo dosledno upoštevati razpisne pogoje. Razpisna dokumentacija je - vsaj pri razpisih EU - razdeljena na tri sklope. V prvem delu dokumentacije izpolnjujemo formularje. Najpomembnejši je drugi, vsebinski del, kjer pripravimo povzetek projekta. V njem opišemo povezanost našega projekta z EU, namen, cilje, rezultate, opišemo partnerje, trenutne razmere in inovativnost. Opišemo še delovni program oziroma vse aktivnosti. Tretji del so priloge, ki jih zahteva naročnik. Ponavadi se zahteva izpisek iz registra, življenjepis, investicijski in poslovni načrt. Dokumentacijo oddajmo kot zahteva naročnik in pri tem ne bodimo inovativni.