Domov
 


Samostojni računovodja (m/ž)
 • Opis delovnega mesta:


  - evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS,
  - ...
  več...
   

Računovodske storitve

 

Pri delu smo inovativni in osredotočeni na vas!

Pri svojem delu smo inovativni, odzivni in osredotočeni na stranko. Skozi natančne in pravočasne računovodske storitve ter z odličnim poznavanjem pravil in predpisov, skrbimo, da ste v koraku s časovnimi roki, vzpostavimo in vzdržujemo urejene notranje finačne sisteme in predvsem zagotavljamo zmanjšanje glavobolov pri vodenju podjetja.

Specializirani smo za mala in srednja podjetja. Nismo preveliki, da bi se izgubili v množici, niti premajhni, da ne bi zmogli krotiti kompleksne računovodske procese.

Naše storitve vključujejo:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig – dvostavno knjigovodstvo
 • vodenje pomožnih poslovni knjig - analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, register,
 • osnovnih sredstev, knjige izdanih in prejetih računov,
 • izdelava IOP obrazcev,
 • izdelava opominov,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun stroškov dela; plač, regresa, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin in drugih prejemkov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • vodenje blagajne,
 • poročanje AJPES, DURS,…
 • elektronsko oddajanje obrazcev – e davki,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračuni obresti,
 • izdelava medletnih izkazov poslovnega izida in bilance stanja,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb,
 • izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • kontrola poslovanja vašega podjetja in opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • izdelava aktov in sklepov podjetja (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu….) in
 • možnost spletnega računovodstva.